23 Църквата на комедиантите … Пусни людете МИ!

62 ЦАРЯТ идва!

71 Каквото беше запечатано сега е открито!

73 СЪД! СЪД! СЪД!

74 АЗ, ЯХУВЕХ, обявих война на планетата Земя от Небето!

79 АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: “Хора, вие не сте разбрали Принципа!”

80 Невеста на ЯХУШУА, молете се АЗ, ЯХУВЕХ, да изпратя вашите врагове в лина на МОЯ гняв!

81 О, Израeл! АЗ, ЯХУВЕХ те укорявам!

82 Последно повикване на Невестата на ЯХУШУА ХА МАШИЯХ

83 АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: “Пригответе се, краят е близо!”

84 АЗ, ЯХУВЕХ, говоря: “Пазете се от илюзията!”

85 Викайте от покривите! Викайте към света! Международна Невеста на ЯХУШУА, излез!

86 Maхни се от МЕН, ти непослушна, така наречена невеста!

87 Израел, o Израел, слушай, Израел, Ерусалим и

останалата част от света, какво трябва да кажа АЗ, ЯХУВЕХ!

88 АЗ, ЯХУВЕХ, играя с MOИТЕ врагове!

89 Тайните на РУАХ ХА КОДЕШ (СВЯТ ДУХ)

90 Какво е името на СВЯТИЯ ДУХ? Какво е името на РУАХ ХА КОДЕШ? АЗ съм МАМА ШЕКИНЯХ (ШКАЙНЯХ), наричана още МАМА МЪДРОСТ, АЗ съм СЛАВАТА НА ЯХУВЕХ!

91 Джон Хаги, ти си обречен, казвам АЗ, ЯХУВЕХ! Предупреждение за Джон Хаги от църквата Крайъгълен камък.Моля, изпратете това предупреждение на Джон Хаги!

92 Развеселете се, защото АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, съм единственият ДОБЪР ПАСТИР и АЗ ще изгоня вълците!

93  2008 и понататък ще бъде война като никоя друга срещу лъжепророците на Ваал!

95 ЯХУШУА ХА МАШИАХ казва: Вземете оръжието си, АЗ съм жив!

96 Юбилейна година. ЯХУВЕХ казва: хвърлете мъртвия товар!

97 Пречистващият огън в Африка ще продължи!

98 Вечният факел е запален отново в Африка!

99 АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: “Вие се намирате в отброяването на МОЕТО търпение!“

100 Еврейски преводач, ела в името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ!

101 АЗ, ЯХУВЕХ казвам- твоите дела говорят по-добре от думите.

102 ЯХУШУА казва: “Това е само въпрос на време”

103 АЗ, ЯХУВЕХ, ще ви съдя по плодовете ви!

104 Свят, пази се от диктатора на диктаторите

105 АЗ, ЯХУВЕХ, Казвам, През 2009 г. ще разклатя всичко, което може да се разклати!

106 АЗ, ЯХУВЕХ, казвам, почистете домовете си!

107 Дръжте се! Дръжте се! Дръжте се! Не губете благословената си надежда!

108 АЗ, ЯХУВЕХ, скоро ще пусна духа на унищожение на Земята!

109 АЗ, ЯХУВЕХ казвам, благодаря ви за вашата вярност!

110 Овце МОИ, не трябва да се тревожете защото АЗ бия вълците!

111 АЗ, ЯХУШУА ХА МАШИАХ, ви давам СВЯТ РАЗВОД За тези, които се нуждаят от него.

112 Пазете се от непокаялия се грешник, насърчавайте светите, които се покайват и се подчиняват на ЯХУШУА!

113 Така казва ЯХУШУА ХА МАШИАХ, “Ще ми позволиш ли да разделя това, което ръката МИ не е събрала заедно?”

114 Новозеландското бебе е възкъснало от мъртвите!

115 Пазете се от тоталитарната диктатура в Америка и света!

116 Трябва да имате вяра, ходейки по водата!

117 АЗ, ЯХУВЕХ, казвам: “Обявеное решението за Съд”

118 Внимавайте, до Голямата скръб е само един дъх!

119 2011 Призив за покаяние или гибел , ЯХ има твоя номер !!!

120 Не се отказвай! Не спирай!

121 Само Спасител ли е ЯХУШУА или ТОЙ е ГОСПОД БОГ ВСЕМОГЪЩ на твоя живот?

122 “Не можеш да събориш Небесните врати!” Така казва ЯХУШУА ХА МАШИАХ!

123 Унищожението идва! Унищожението е тук!

124 Запечатано за бъдещо освобождаване

125 Сатанинският елит ще използва кървавата червена луна на 27септември

126 Божият гняв ще бъде изпратен в този свят!

Не причинявай никаква вреда нa МОИТЕ Бебета, Невеста, Избраните”!

127 Преход на Служение AmightyWind през Червено море: Изходът на апостолите Елишева Елиаху и Езра

128 Небето се радва за новото ръководство на AmightyWind

129 Пазете се от гнева Агнето! ЯХУШУА носи своя разделящ меч!

130 ЯХУШУА се явява на Елишева Елиаху Като РОЗА САРОНСКА !!!

131 Доналд Тръмп пука като пуканки!!!

132 Израел, AЗ те обичам, АЗ те изобличавам!

133 Пророчески сън ГЛАДУВАЩО ДЕТЕ!

134 ЯХУШУА ще ви заведе до нова височина

135 Обрязването и заветът на Авраам

136 СВЕТАТА ТРОИЦА също се нуждае от утеха!

137 Приспивна песен на ИММАЯХ

138 Мъжка мастурбация – Покайте се пред ЯХ!

139 “Кост от костите ми, плът от плътта ми” Поема

140 Излез, Невеста от Израел | СВЯТИЯ ДУХ видяна!

 

Close Menu